top of page

עמותת אמאנינא

עמותת אמאנינא היא ארגון גג הבונה מרכז ומתאם פעילויות בתחום התנדבות ומעורבות חברתית בחברה הערבית - העמותה היא יוזמה חדשה וייחודית, שחרטה על דגלה קידום אחריות חברתית כתפיסת עולם בחברה הערבית.

 

ניסיון מצטבר מראה שאחריות חברתית מקדמת פיתוח מנהיגות ומחזקת את החוסן החברתי. התנדבות ומעורבות חברתית מעצימות את הקהילה ומשפרות את יכולת חבריה להתמודד עם מצוקות ואתגרים. מעורבות חברתית מחזקת את החברה ומפחיתה את האלימות בתוכה. בנוסף, היא מסייעת לצמצום הנשירה מבתי הספר, ותורמת להעלאת ההישגים הלימודיים.

אמאנינא (משאלותינו) בונה רשתות התנדבות חברתית ביישובים הערביים, הכוללות מתנדבים, ארגונים הרוצים לסייע וארגונים הזקוקים לסיוע. העמותה יוזמת ומפתחת תכניות בתחומי המנהיגות, יזמות ומעורבות חברתית ומכשירה מתנדבים וארגונים, הפועלים לצמצום פערים חברתיים ומספקים מענה, ליווי וסיוע למערך השירותים החברתיים בחברה הערבית.

Thanks! Message sent.

צור קשר

טלפון: 046715498

פקס : 0773180810

 info@amanina.net

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
bottom of page